Privacybeleid

Privacybeleid

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor deze website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat wij zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke tot u is te herleiden als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze producten en/of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, en dergelijke alsmede eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), hebben wij bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag aangemeld hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

U kunt ons te allen tijde vragen de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database.

IP adressen/ Cookies

Onze webserver verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Een IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina's) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met een IP-adres.
Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan deze website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd.
Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan nimmer leiden tot vaststelling van uw identiteit.

Links

Deze website bevat links naar andere websites en/of bronnen die niet door ons worden beheerd en/of gestuurd. Wij dragen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen en beperkt zich uitsluitend tot deze website zelf.

Wij adviseren u dan ook dringend de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen aandachtig door te nemen voordat u aldaar persoonsgegevens verstrekt.

Bescherming van gegevens

Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel van ons bedrijf heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en zal worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Actueel beleid tav persoonlijke gegevens

In toenemende mate zijn wij danwel onze leveranciers verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf mee te delen. Dit is noodzakelijk voor de juiste uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid. Wij wijzen u er op dat deze maatregel van overheidswege is/wordt opgelegd en wij hier dus geen enkele invloed op kunnen uitoefenen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van - en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Wij zullen de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en uitsluitend met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld.

Samenwerkingen met Partners

Bij uw gebruik van de websites van Corendon International Travel B.V. verzamelen wij door middel van cookies, informatie over uw gebruik van de website. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Corendon gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Corendon gebruikt tevens cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service informatie rond haar producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Corendon, haar groepsmaatschappen en eventueel door haar zorgvuldig geselecteerde derden. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. De geldigheidsduur van de cookies is maximaal 365 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Wij gebruiken een externe advertentietechnologie van een gerenommeerde derde (Adlink / DoubleClick) om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van twee soorten webbeacons en cookies die door Adlink/Doubleclick zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. De eerste is erop gericht om te bepalen van welke externe website u op onze site bent gekomen en of dit leidt tot conversie.

Op basis van de gegevens kan de effectiviteit van onze internetadvertenties op derde websites bepaald worden. De tweede is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van Adlink/Doubleclick komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van Adlink/Doubleclick. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar. Voor meer informatie over Adlink/Doubleclick of over uw keuzemogelijkheden om deze informatie niet te gebruiken om op u gerichte advertenties te tonen, klikt u hier.

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u per e mail contact met ons opnemen.